Kuidas saame Sind aidata? Jooniste koostamine

J.A. Grupp OÜ on keskendunud joonestamisele. Joonestamiseks kasutame programmi AutoCad.

 • dwg jooniste koostamine
 • dwg jooniste valmistamine

Jooniste koostamine läbi erinevate kogemuste:

 • Ehitus konstruktsioonide joonised
 • Raudbetoon tootejooniste koostamine
 • Arhitektuur- eramute joonised
 • Mööbli joonised

Võta meiega ühendust

Mis on joonis?

Ehitussõnastik defineerib joonist järgmiselt: “Joonis on ehitise, tarindi, seadme või nende osade üheselt määrav graafiline kujutis koos valmistamiseks ja kontrollimiseks vajalike andmetega”.

Maakeeli- joonis on graafiline kujutis koos vajalike andmetega (mõõdud, viited, tähistused jne), mille alusel on võimalik antud kujutis valmistada või ehitada.

Tehniliste jooniste formaadid

Jooniste koostamine vajab teadmisi erinevatest jooniste formaatidest. Tehniliste jooniste formaadid on kindlaks määratud rahvusvahelise standardiga ISO 5457.

Jooniselehtede põhiformaadid ja mõõtmed [mm]:

 • A0 – 841×1189
 • A1 – 594×841
 • A2 – 420×594
 • A3 – 297×420
 • A4 – 210×297
Jooniselehe põhiformaadid
Jooniselehtede pohiformaadid

Jooniste koostamine. Jooniste põhiformaadid

A4 leht on meile kõige rohkem tuttav. A4 formaat on enamasti kasutatav printeri/koopia paberina.

Kas teadsid, et A0 formaadis lehe pindala on 1m²?

Huvitav statistika- põhiformaatide A0, A1, A2, A3 ja A4 pikema ja lühema külje suhe on 1,414. See teadmine võib lihtsustada jooniste suurendamist-vähendamist kopeerimisel.

Jooniselehtede formaate võib kasutada nii horisontaalsena ja vertikaalsena. Erandiks oleks A4, mida oleks soovitav kasutada ainult vertikaalsena.

Jooniselehe kujundus

Jooniste koostamine eeldab teadmisi jooniselehe kujundusest. Joonis varustatakse raamjoone ja kirjanurgaga.

Raamjoon tõmmatakse jooniselehe formaadi servadest 10mm kaugusele pideva jämejoonega. Köiteriba jaoks tuleks kirjanurgast vasakpoolne raamjoon tõmmata servast vähemalt 20mm kaugusele.

Kirjanurk paigutatakse joonise alumisse paremasse nurka. Selliselt määrab kirjanurk, kuidas joonist ees hoida.

Jooniselehe pinna jaotus
Jooniselehe pinna jaotus

Jooniste koostamine. Joonise pinna jaotus

Jooniste kaust

Kausta köitmiseks tuleb murda jooniselehed kokku formaadi A4 suuruseks selliselt, et kirjanurk jääks nähtavale. Tavaliselt volditakse jooniseleht kirjanurga alumise serva suunas nö lõõtsaks ja seejärel volditakse rõhtsuunas.